مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد ۳ روز تعطیل است
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد ۳ روز تعطیل است

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از سوم تا پنجم شهریورماه تعطیل است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …