بنیاد ادبیات نمایشی؛ تاثیر گذارترین نهاد فرهنگی معاصر برای تئاتر استعطا الله کوپال،پژوهشگر تئاتر


بنیاد ادبیات نمایشی؛ تاثیر گذارترین نهاد فرهنگی معاصر برای تئاتر است

اگر بنیاد ادبیات نمایشی بتواند به عنوان ارائه کننده چشم انداز و برنامه ریز برای نمایشنامه نویسی ایران، نقش آفرینی کند در آن صورت می‌توان امید داشت که به تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی معاصر برای تئاتر آینده ایران بدل می شود.

Check Also

کتاب خطی ۳۰۰ ساله به گنجینه کتابخانه ملی افزوده شد

کتاب خطی «شرح الدروس الشرعیه» از نفایس شیعه که بیش از ۳۰۰ سال پنهان بوده …