بنیاد ادبیات نمایشی؛ تاثیر گذارترین نهاد فرهنگی معاصر برای تئاتر استعطا الله کوپال،پژوهشگر تئاتر


بنیاد ادبیات نمایشی؛ تاثیر گذارترین نهاد فرهنگی معاصر برای تئاتر است

اگر بنیاد ادبیات نمایشی بتواند به عنوان ارائه کننده چشم انداز و برنامه ریز برای نمایشنامه نویسی ایران، نقش آفرینی کند در آن صورت می‌توان امید داشت که به تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی معاصر برای تئاتر آینده ایران بدل می شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …