بهسازی محیط کسب و کار و تامین مالی برای سرمایه گذاریاولویت های دولت برای بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی :


بهسازی محیط کسب و کار و تامین مالی برای سرمایه گذاری

عباس آخوندی درباره برنامه های دولت برای بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی گفت: «در واقع ساختار سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی دارای مخاطرات زیادی است و اولین کاری که باید صورت بگیرد، کاهش این مخاطرات است.»

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …