ایران، نایب رئیس مجمع عمومی سازمان جهانی جهانگردی شد
ایران، نایب رئیس مجمع عمومی سازمان جهانی جهانگردی شد

بیستمین اجلاس مجمع عمومی سازمان جهانی جهانگردی ملل متحد UNWTO که یکی از بزرگتری رویدادهای گردشگری دنیاست از روز گذشته کار خود را آغاز کرد. در نخستین روز این اجلاس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی این سازمان برگزیده شد و عضویت کشورمان در شورای اجرایی و کمیته بررسی عضویت اعضای وابسته برای سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به تصویب رسید.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …