شایعه می‌دود، معاون پشت پرده‌ است
شایعه می‌دود، معاون پشت پرده‌ است

با منصوب شدن رییس سازمان میراث و گردشگری رای زنی برای انتصاب معاونت‌های چهار گانه سازمان بیش از گذشته قوت گرفت تا آنکه جایگاه‌های میراثی و پژوهشی مشخص شد اما شایعات همچنان برای انتصاب سایر معاونان پشت پرده ادامه دارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …