کمیسیون فرهنگی در انتظار برنامه های رئیس جدید سازمان میراث فرهنگیاعضای کمیسیون فرهنگی تاکید کردند:


کمیسیون فرهنگی در انتظار برنامه های رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی

دو تن از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس می گویند منتظر کارها و برنامه های نجفی در سازمان میراث فرهنگی هستند و اظهار نظر درباره حضور محمد علی نجفی در سازمان میراث فرهنگی را به آینده موکول می کنند.

Check Also

جلوگیری از متروکه شدن یک روستای زرتشتی‌نشین

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد از پیشرو بودن دهیاری مبارکه در …