خانه پیرنیا در انجمن صنفی راهنمایان
خانه پیرنیا در انجمن صنفی راهنمایان

خانه تاریخی پیرنیا که در گذشته شاهد رویدادهای تاریخی بسیاری مانند نگارش فرمان مشروطه بوده و می‌تواند جایگاهی در تورهای تهران‌گردی داشته باشد، اینک در مزایده گذاشته شده است. دکتر گوشه‌گیر مدیریت خانه، در جلسه هفتگی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران برای راهنمایان از این خانه می‌گوید.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …