تامین زیر ساخت‌ها بزرگ‌ترین چالش در صنعت گردشگری است
تامین زیر ساخت‌ها بزرگ‌ترین چالش در صنعت گردشگری است

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری ، تامین زیر ساخت‌ها را بزرگ‌ترین چالش در صنعت گردشگری کشورهای درحال توسعه دانست.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …