یوزپلنگانی که با بلاها دویده‌اندکمتر از ۷۰ یوز در ایران باقی مانده است


یوزپلنگانی که با بلاها دویده‌اند

اینکه ۹ شهریور، از خدا بی خبری سه توله یوز که به همراه مادرشان در حال آب خوردن هستند را به قصد کشت بزند تا آن روز بشود روز ملی یوزپلنگ؛ اتفاق خوشی نیست. اما باز جای شکرش باقی است که یک روز توی سال بشود روز یوزپلنگانی که بلاها کشیده اند توی این سرزمین که حالا کمتر از ۷۰ تای‌شان توی دشت های ایران بدوند، دشتی اگر بماند از صدقه سر جاده سازی.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …