کاهش ۴۰ درصدی سفر گردشگران به مصرسراشیبی سقوط توریسم تندتر می‎شود


کاهش ۴۰ درصدی سفر گردشگران به مصر

باکاهش ۴۰ درصدی تعداد گردشگران خارجی در مصر سراشیبی سقوط برای گردشگری مصر به حداکثر رسیده است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …