گردشگری، نجات‌بخش خانه پیرنیا
گردشگری، نجات‌بخش خانه پیرنیا

مجموعه خانه پیرنیا در خیابان لاله‌زار نو با معماری خاص و زیبا، رویدادهایی که در آن رخ داده و قرارگیری در خیابان تاریخی لاله‌زار نو و همچنین قرارگیری مؤسسه طب اسلامی در حالی که موقعیت ممتازی برای تورهای تهرانگردی دارد و می‌تواند به این طریق زنده شود اما مورد توجه قرار نگرفته است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …