یوزپلنگ
یوزپلنگیوزپلنگ ایران سالهاست به نماد و سمبل طبیعت ایران تبدیل شده است. تمام دشت زیر نظر اوست. کوچکترین حرکت طعمه را با بینایی قوی زیر نظر می‌گیرد.یوزپلنگ ایرانی در سالهای اخیر با خطر انقراض روبرو است.


Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …