عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست درباره یوز آسیایی قابل دفاع نیستپرونده: عضو فراکسیون محیط زیست مجلس:


عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست درباره یوز آسیایی قابل دفاع نیست

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان یوزپلنگ در ایران می‌گوید «عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست درباره حفاظت از یوزپلنگ ایرانی درخشان و قابل دفاع نیست».

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …