عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست درباره یوز آسیایی قابل دفاع نیستپرونده: عضو فراکسیون محیط زیست مجلس:


عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست درباره یوز آسیایی قابل دفاع نیست

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان یوزپلنگ در ایران می‌گوید «عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست درباره حفاظت از یوزپلنگ ایرانی درخشان و قابل دفاع نیست».

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …