درباره وضعیت زاینده رود و گاوخونی به رئیس جمهور نامه نوشته‌امنماینده اصفهان در گفت و گو با CHN :


درباره وضعیت زاینده رود و گاوخونی به رئیس جمهور نامه نوشته‌ام

تصمیم دولت یازدهم مبنی بر تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه اگرچه عده‌ای را در آذربایجان خوشحال کرده، اما گویا باعث ناراحتی عده در استان اصفهان شده‌است. سالک نماینده ارومیه با اشاره به این موضوع از نامه‌ای صحبت می‌کند که در این باره به حسن روحانی نوشته‌است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …