حذف ۵۰۰۰ راننده بدرفتار از تاکسیرانی استانبول
حذف ۵۰۰۰ راننده بدرفتار از تاکسیرانی استانبول

در پی دریافت نزدیک به ۳۰۰۰ شکایت از سوی مردم درباره رانندگان تاکسی در استانبول، سازمان تاکسی رانی استانبول ۵۰۰۰ راننده تاکسی را به دلیل داشتن سو پیشینه از این شغل اخراج کرد.

Check Also

کتاب خطی ۳۰۰ ساله به گنجینه کتابخانه ملی افزوده شد

کتاب خطی «شرح الدروس الشرعیه» از نفایس شیعه که بیش از ۳۰۰ سال پنهان بوده …