امضای توافق نامه سازمان پزشکی قانونی و سازمان راهداری

امضای توافق نامه سازمان پزشکی قانونی و سازمان راهداری

 

توافق نامه سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای انجام طرح های مشترک آماری و پژوهشی روی اطلاعات فوت شدگان حوادث رانندگی امضا شد.

 


Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …