سایه مرگ همچنان بر سر خانه هرمز پیرنیا باقی استپس از بی نتیجه ماندن مزایده؛


سایه مرگ همچنان بر سر خانه هرمز پیرنیا باقی است

پس از بی نتیجه مانده مزایده خانه پیرنیا یکم توسط ستاد اجرائی فرمان امام، سایه مرگ همچنان بر سر خانه هرمز پیرنیا باقی است.

Check Also

جلوگیری از متروکه شدن یک روستای زرتشتی‌نشین

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد از پیشرو بودن دهیاری مبارکه در …