مدیرعامل راه‌آهن کیست؟
مدیرعامل راه‌آهن کیست؟

شنیده‌ها حاکی از انتخاب مدیرعامل جدید شرکت راه‌آهن دارد.گفته می‌شود دکتر محسن پورآقایی که در دولت‌های پیشین عهده دار مسئولیت شرکت رجاء بود یکی از مهمترین گزینه‌های انتخاب شده برای ریاست راه‌آهن است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …