پنج گروه موسیقی پاپ و سنتی در شهرستانها کنسرت می دهند


پنج گروه موسیقی پاپ و سنتی در شهرستانها کنسرت می دهند

واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اجرای پنج گروه صحنه ای در شهرستان ها را صادر کرد.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …