نگاه واحد دولت به بخش خصوصی راه گشای زیر یک چتر رفتن خواهد بود
نگاه واحد دولت به بخش خصوصی راه گشای زیر یک چتر رفتن خواهد بود

فعالان گردشگری معتقد هستند، در دولت جدید اگر هر کسی در جایگاه خود قرار گیرد کارها درست می شود. باید به تمام اعضای بخش خصوصی به صورت واحد نگاه شود تا راه برای سلیقگی عمل کردن بسته شود. توقعات اقلیت با نظر اکثریت منطبق می شود و همه زیر یک چتر جمع می شوند. دیگر فضا برای تحقق اضافه خواهی های برخی از افراد باقی نمی ماند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …