نگاه واحد دولت به بخش خصوصی راه گشای زیر یک چتر رفتن خواهد بود
نگاه واحد دولت به بخش خصوصی راه گشای زیر یک چتر رفتن خواهد بود

فعالان گردشگری معتقد هستند، در دولت جدید اگر هر کسی در جایگاه خود قرار گیرد کارها درست می شود. باید به تمام اعضای بخش خصوصی به صورت واحد نگاه شود تا راه برای سلیقگی عمل کردن بسته شود. توقعات اقلیت با نظر اکثریت منطبق می شود و همه زیر یک چتر جمع می شوند. دیگر فضا برای تحقق اضافه خواهی های برخی از افراد باقی نمی ماند.

Check Also

روز جهانی گردشگری و شعار سال ۲۰۲۰

گردشگری بعنوان یک ابر صنعت در تمامی کشورها و جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است. زیرا …