غارت افسارگسیخته میراث فرهنگی سوریه را متوقف کنیدهشدار یونسکو به همه طرف های درگیر درسوریه:


غارت افسارگسیخته میراث فرهنگی سوریه را متوقف کنید

یونسکو با هشدار نسبت به گسترش تخریب درمیراث فرهنگی سوریه از همه طرف‌های درگیر خواست تا روند نابودی افسارگسیخته آثار تاریخی وفرهنگی دراین کشور را متوقف کنند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …