دستور پیگیری پرونده ارگ انار را داده اممهدی حجت، قائم مقام سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد


دستور پیگیری پرونده ارگ انار را داده ام

ساخت و ساز در کنار ارگ انار ادامه دارد. قائم مقام سازمان میراث فرهنگی می‌گوید که دستور پیگیری پرونده ارگ انار را داده است. نزدیک ۳ سال است که حریم ارگ انار به دلیل ساخت و ساز در مجاورت آن مخدوش شده است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …