محسن هاشمی معاون وزیر راه می‌شود؟


محسن هاشمی معاون وزیر راه می‌شود؟

شنیده‌ها حاکی از آن دارد که پس از تودیع و معارفه اولین سازمان زیر مجموعه صنعت حمل و نقل کشور به زودی شاهد دومین تغییر مدیریتی دراین صنعت خواهیم بود. تغییر که به احتمال زیاد محسن هاشمی را به وزارت راه خواهد آورد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …