معاون میراث‌فرهنگی به قانون‌گریزان میرا‌ث‌فرهنگی هشدار داد


معاون میراث‌فرهنگی به قانون‌گریزان میرا‌ث‌فرهنگی هشدار داد

معاون میراث‌فرهنگی کشور با ارسال ابلاغیه‌ای به مدیران میراث‌فرهنگی کلیه استان‌ها هشدار داد. او به تغییر و تحولات دولت اشاره کرد که فرصتی را برای عده‌ای قانون‌گریز فراهم کرده است.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …