معاون میراث‌فرهنگی به قانون‌گریزان میرا‌ث‌فرهنگی هشدار داد


معاون میراث‌فرهنگی به قانون‌گریزان میرا‌ث‌فرهنگی هشدار داد

معاون میراث‌فرهنگی کشور با ارسال ابلاغیه‌ای به مدیران میراث‌فرهنگی کلیه استان‌ها هشدار داد. او به تغییر و تحولات دولت اشاره کرد که فرصتی را برای عده‌ای قانون‌گریز فراهم کرده است.

 

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …