بین‌راهی‌هایی که بین‌راه ماندند
بین‌راهی‌هایی که بین‌راه ماندند

مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی که از دیرباز مهد استراحت و توقف بین‌راهی محسوب می‌شدند امروز برای توسعه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیازمندند تا حضورشان کم‌رنگ‌تر نشده و محدود به پمب بنزین و رستوران نشوند. معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است: «اگرسرمایه‌گذارانی برای ساخت و احداث مجتمع‌های بین راهی اعلام آمادگی کنند سرمایه آنان تلف نشده و بازگشت خواهد داشت.»

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …