تبلیغات گسترده رسانه‎های ژاپن برای گردشگری کشور آذربایجان
تبلیغات گسترده رسانه‎های ژاپن برای گردشگری کشور آذربایجان

آذربایجان برای جذب گرذشگران انبوه از ژاپن، تبلیغات گسترده‎ای را دررسانه‎های ژاپنی آغاز کرده است.

Check Also

روز جهانی گردشگری و شعار سال ۲۰۲۰

گردشگری بعنوان یک ابر صنعت در تمامی کشورها و جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است. زیرا …