بازگشت موزه های استان تهران به ستاد مرکزی میراث فرهنگی
بازگشت موزه های استان تهران به ستاد مرکزی میراث فرهنگی

عصر امروز معاون میراث فرهنگی کشور در مراسم معارفه مدیر کل موزه های کشور و مدیر ثبت آثار اعلام کرد: تعداد بسیاری از موزه‌های کشور، همچون موزه آبگینه و عباسی در سطح ملی قرار دارند. این موزه ها با مدیریت مجزا از نظارت استان تهران خارج می‌شوند و تحت نظارت ستاد مرکزی سازمان میراث فرهنگی فعالیت خواهند کرد.

Check Also

جلوگیری از متروکه شدن یک روستای زرتشتی‌نشین

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد از پیشرو بودن دهیاری مبارکه در …