شورای فنی اصفهان حکم تخریب خانه آقا شجاع را صادر کرد
شورای فنی اصفهان حکم تخریب خانه آقا شجاع را صادر کرد

چهارشنبه گذشته کمیته فنی میراث‌فرهنگی اصفهان درحالی رای تخریب خانه تاریخی حاج‌آقا شجاع اصفهان را صادر کرد که پیشتر اجازه تخریب به ساختمانی که در حریم این خانه تاریخی قرار داشت داده نشده بود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …