نقاشی های یک شاعرگزارشی از نمایشگاه نقاشی ای سید علی صالحی؛


نقاشی های یک شاعر


سید علی صالحی سال‌هاست با شعرهایش شناخته می‌شود. او از حدود سه سال و نیم پیش نقاشی را کنار شعر گفتن آغاز کرد. به گفته خودش تا کنون حدود ۲۰۰ تابلو کشیده است که تعداد ۴۲ تابلو را در نمایشگاهی با عنوان «از سر اتفاق» به معرض دید عموم گذاشت.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …