محمدرضا رحیم زاده رئیس مرکز آموزش عالی سازمان شدبا حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی


محمدرضا رحیم زاده رئیس مرکز آموزش عالی سازمان شد

‘محمدرضا رحیم زاده’ با حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان رئیس مرکز آموزش عالی سازمان منصوب شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …