تقویت حوزه فنی و زیربنایی اولویت اصلی در راه آهنمدیرعامل راه آهن اعلام کرد:


تقویت حوزه فنی و زیربنایی اولویت اصلی در راه آهن

مدیرعامل راه آهن با تاکید بر اولویت قرار گرفتن تقویت حوزه فنی و زیر بنایی در راه آهن، بستر سازی به منظور حضور نیروهای جوان در جهت رشد و ترقی راه آهن را از جمله برنامه های مدنظر برشمرد.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …