پایتخت کوچک زیتون ایران


رودبار، منجیل، لوشان

پایتخت کوچک زیتون ایران

 

مدیترانه کوچک ایران بر دامنه کوه های البرز و تالش، در امتداد سپید رود و در احاطه زیتون زارهای سبز در ۷۶ کیلومتری جنوب رشت قرار گرفته است. رودبار، منجیل و لوشان را این بار نه بعنوان شهرهای بین راهی، بلکه بعنوان مقاصدی با دیدنی های بسیار ببینید.

 

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …