تصمیمات بی‌پایه ملک زاده، سازمان میراث و گردشگری را به چالش کشیدرئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران:


تصمیمات بی‌پایه ملک زاده، سازمان میراث و گردشگری را به چالش کشید

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با اعتقاد برآنکه تصمیمات بی‌پایه ملک زاده، سازمان میراث و گردشگری را به چالش کشیده است از واگذاری تصدی‌گری‌ها به عنوان یکی از این تصمیما نام برد و گفت: «با چنین مصوبه‌ای بخش خصوصی را به جان بخش خصوصی می‌اندازند این درحالی است که بخش خصوصی ما هشیار نیست و آدمهایی در آن هستند که مانند مهره عمل می‌کنند. کار باید از پایه و اساس اصلاح شود. در این نقطه نیز یا باید راهی برای ابطال آن مصوبه پیدا کرد یا در صدد اجرایی کردن آن برآمد.»

Check Also

روز جهانی گردشگری و شعار سال ۲۰۲۰

گردشگری بعنوان یک ابر صنعت در تمامی کشورها و جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است. زیرا …