آن شوت هدیه این پروانه بود


عکسها از رضا سعیدی پور. سایت گل. لحظه ای که در گرماگرم بازی دیروز استقلال- بوریرام در لیگ قهرمانا آسیا آندو تیموریان از میان چمن پروانه ای را با وسواس نجات داده و به بیرون زمین منتقل می کند.
:: دانلود فایل ضمیمه ()
آندوآندوآندو


Check Also

افت آب های زیرزمینی از شاخص ترین مولفه های بیابانی شدن کشور

وحید جعفریان در یک برنامه تلویزیونی افزود: پروژه‌های منابع‌ طبیعی در همه بخش‌ها به ویژه …