طبیعت شکننده ایران نیازمند برنامه‌ریزی برای گردشگر است


معصومه ابتکار

طبیعت شکننده ایران نیازمند برنامه‌ریزی برای گردشگر است

 

حالا که دو تن از همکاران قدیمی در شورای سوم شهر تهران مدیریت ۲ سازمان بزرگ کشور را به دست گرفته‌اند احتمال همکاری‌ها بین سازمان میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست هم افزایش پیدا کرده است. یک از مهم‌ترین همکاری‌های این ۲ سازمان گسترش گردشگری طبیعی است. معصومه ابتکار پیش از عهده‌دار شدن ریاست سازمان حفاظت محیط زیست از چالش‌های پیش‌روی گرشگری طبیعی در ایران گفت.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …