کلید دولت یازدهم برای بازگرداندن پروازهای خارجی به ایرانمروری بر لغو پروازهای خارجی از تهران


کلید دولت یازدهم برای بازگرداندن پروازهای خارجی به ایران

بهسازی وضعیت و شرایط صنعت هوانوردی ایران تبدیل به کابوس شده. سخت است پس از ۷ دهه حضور فعال در صنعت هوانوردی دنیا امروز به راحتی بپذیریم که جزء کمترین‌ها هم نیستیم. همه چشم امیدها به دولت یازدهم است.آیا اعتبار صنعت هوایی ایران باز می گردد؟ یک کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی می‌گوید: باید ارتباط بین‌الملل را توسعه بخشیم تا شاهد ارتقای صنعت هوانوردی باشیم.

Check Also

جلوگیری از متروکه شدن یک روستای زرتشتی‌نشین

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد از پیشرو بودن دهیاری مبارکه در …