مانع ادغام برنامه جامع کاهش آلودگي هوا و طرح ملي کنترل ريزگردها مي‌شويم

“معصومه ابتکار” درباره طرح ادغام دو برنامه کاهش آلودگي هوا و طرح ملي کاهش ريزگردها در مجلس، با اشاره به اينکه اطلاعي از ادغام اين دو مساله ندارم، اظهار کرد: قطعا اين دو موضوع ادغام نمي‌شوند چراکه دو موضوع کاملا جدا هستند.وي ادامه داد: برنامه و اعتبارات کاهش آلودگي هوا با ريزگردها از هم جدا است و ما نمي‌گذاريم اين موضوع با يکديگر ادغام شود.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست  در باره ميزان خسارت وارده به جنگل‌هاي گلستان نيز اظهار کرد: هنوز برآورد نهايي را نداريم اما خوشبختانه اقدامات به موقع انجام شد.

Check Also

افت آب های زیرزمینی از شاخص ترین مولفه های بیابانی شدن کشور

وحید جعفریان در یک برنامه تلویزیونی افزود: پروژه‌های منابع‌ طبیعی در همه بخش‌ها به ویژه …