مترجم متن منشور کوروش تمام آنچه از الواح گلی خوانده و مستندسازی شده نیاز به بازنگری دارد

 

تمام آنچه از الواح گلی خوانده و مستندسازی شده نیاز به بازنگری دارد

مترجم متن منشور کوروش گفت: همین تعداد از الواح که تاکنون خوانده و منتشر شده اند باید مورد بازنگری قرار گیرند.

شاهرخ رزمجو، مترجم متن منشور کوروش و استاد باستان شناسی دانشگاه تهران ضمن بیان این مطلب که الواح گلی باروی تخت جمشید در حقیقت اسناد مالی و اداری مربوط به بخشهایی از محدودۀ جغرافیایی فارس در دورۀ هخامنشی هستند، افزود: اطلاعاتی که می توان از این اسناد بدست آورد در کتیبه های سلطنتی وجود ندارد و با بررسی دقیق آنها می توان تصویری از ساختار درونی حکومت هخامنشی و دستگاه اداری آن بدست آورد.

وی با اشاره به اینکه چگونگی ادارۀ امپراطوری هخامنشی تا حدودی در این الواح نهفته است، یادآور شد: این اطلاعات از هیچ منبع دیگری قابل دسترسی نیست و همین نکته اهمیت و ضرورت مستندسازی و حفاظت از الواح را دوچندان می کند.

استاد باستان شناسی دانشگاه تهران گفت: تا حدود 40 سال پیش این تصور وجود داشت که همه الواح گلی باستانی باید پخته شوند تا بتوان آنها را حفظ کرد که این تصور باعث شد تعدادی از الواح در روند پخت از بین بروند، این در حالی است که بر اساس تحقیقات مشخص شد بیشتر الواح نیاز به پخت ندارند و امروزه نیز به ندرت و تنها در موارد خاص چنین کاری توسط متخصصان آن انجام میشود.

رزمجو ادامه داد: پژوهشگران موسسۀ شرقشناسی هم از این امر مستثنی نبودند و تا زمانی که خلاف این امر ثابت نشده بود پخت الواح گلی را لازمه حفظ آنها می دانستند ، اما با روشن شدن نتایج تحقیقات بر روی الواح گلی،  پژوهشگران موسسه شرقشناسی دریافتند که هیچ نیازی به پختن گل نوشته های هخامنشی تخت جمشید برای حفظ آنها نیست و در صورت پخت، امکان نابود شدن الواح وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه الواح هخامنشی موجود در موسسۀ شرقشناسی در شرایط مناسب و درستی نگهداری می شوند اظهار داشت: مستندنگاری، خواندن و ترجمۀ الواح هخامنشی هم اکنون در قالب پروژه ای در موسسه شرقشناسی شیکاگو و از سوی پژوهشگران آن موسسه در حال انجام است.

این استاد باستان شناسی در ادامه گفت: در سال 1383، سیصد گلنوشته از مجموعه الواح باروی تخت جمشید از سوی موسسۀ شرقشناسی شیکاگو به ایران بازگردانده شد و به مرکز پژوهشهای هخامنشی در موزۀ ملی ایران قرار گرفت،  نمایشگاهی نیز از این گلنوشته ها در سال 1384 در موزۀ ملی ایران برپا شد.

رزمجو با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد بسیاری از این الواح خوانده نشده تاکید کرد: همین تعداد از الواح که تاکنون خوانده و پیش از این منتشر شده اند نیز باید مورد بازنگری قرار گیرند.

Check Also

فاز سوم مرمت قلعه هزاره میناب آغاز شد

رضا برومند گفت: در این فاز از مرمت، ۱۷ متر مکعب، دیوار خشتی و ۷۲ …