همکاری‌های فرهنگی ایران و اندونزی در مجامع بین‌الملی افزایش می‌یابد


وزیر فرهنگ و ارشاد :

همکاری‌های فرهنگی ایران و اندونزی در مجامع بین‌الملی افزایش می‌یابد

وزیر فرهنگ فرهنگ و ارشاد از افزایش همکاری‌های فرهنگی ایران و اندونزی در جوامع بین‌المللی خبر داد و گفت: «قرار همکاری های فرهنگی دو کشور در سازمان های جهانی چون یونسکو و دیگر مجامع فرهنگی بین المللی افزایش یابد.»

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …