براي نجات محيط زيست فقط “شما” فرصت داريد

دکتر دلاور نجفي در بخشي از نامه خود خطاب به رييس سازمان حفاظت محيط زيست که نسخه‌اي از آن براي ايسنا نمابر شده آورده است: در سال پاياني مسئوليت سرکار عالي دردولت هشتم خصوصاً چندماه آخر مجوزهايي صادر گرديدکه در دوره مديريتي بعد از آن باعث بروز بحرانهاي زيست محيطي در کشور گرديد و علي رغم تلاش سازمان جهت رفع آنها، دستگاههاي اجرايي با استناد به مجوزهاي صادره از گذشته ، اغلب نظرشان را در دولت به کرسي نشاندند و کاري از دست ما به عنوان متوليان حفظ محيط زيست کشورساخته نبود.

وي افزوده است: واگذاري منطقه آشوراده به شرکت گردشگري ايران با قيمت بسيار پائين، واگذاري بخشي از پارک ملي نايبنددر قالب مصوبه دولت وقت ، واگذاري عرصه در بندر مقام با مصوبه دولت وقت ، اجازه فعاليت معدني در پناهگاه حيات وحش موته ، واگذاري چندنقطه در پارک ملي خجير و سرخه حصار ، اجازه احداث جاده گلستان و تصويب طرح آن ، اجازه عبور کنارگذر انزلي، اجازه عبور ميانگذر اروميه ، اجازه اکتشاف و استخراج نفت در قسمت جنوبي تالاب هور العظيم و صدور پروانه شکار جهت شکارچيان عرب بخشي از اين مجوزها بوده است که در دوره بعد ازمديريت شما با پيگيري جدي سازمان و اقامه دعوي حقوقي و تلاش جدي افرادي همچون حامد فارابي ، ما موفق شديم آشوراده را مجدداً به سازمان برگردانيم . عرصه واگذار شده در نايبند و بندر مقام پس گرفته شدند ولي ساير موارد همچنان محل دعوا و نزاع سازمان و دستگاههاي باقي ماند و برخي از آنها هنوز حل نشده است .

متن کامل اين نامه به شرح ذيل است:

«سرکار خانم دکتر ابتکار

رئيس محترم سازمان حفاظت محيط زيست

سلام عليکم

ضمن تبريک انتصاب سرکار عالي و آرزوي موفقيت در راستاي حفظ ، صيانت و دفاع از محيط زيست کشور ، اينجانب با توجه به اينکه مدت چند سالي مسئوليت معاونت محيط طبيعي سازمان را در اختيار داشتم ، ضروري ديدم در راستاي مساعدت به سازمان و سرکارعالي ، نکاتي چند را خدمت تان اعلام نمايم . اميدوارم صراحت لهجه اينجانب ،سرکارو ساير افرادي را که نامشان در ادامه برده خواهد شدآزرده نکند و اين نکات در قالب نقد منصفانه و نصيحت مشفقانه قلمداد گردد :

1 در سال پاياني مسئوليت سرکار عالي دردولت هشتم خصوصاً چندماه آخر مجوزهايي صادر گرديدکه در دوره مديريتي بعد از آن باعث بروز بحرانهاي زيست محيطي در کشور گرديد و علي رغم تلاش سازمان جهت رفع آنها، دستگاههاي اجرايي با استناد به مجوزهاي صادره از گذشته ، اغلب نظرشان را در دولت به کرسي نشاندند و کاري از دست ما به عنوان متوليان حفظ محيط زيست کشورساخته نبود . به جهت آنکه سرکار عالي خاطرات آن سالها را مرور کنيد به چند مورد آن فهرست وار اشاره مي کنم :

-واگذاري منطقه آشوراده به شرکت گردشگري ايران با قيمت بسيار پائين

-واگذاري بخشي از پارک ملي نايبنددر قالب مصوبه دولت وقت

-واگذاري عرصه در بندر مقام با مصوبه دولت وقت

-اجازه فعاليت معدني در پناهگاه حيات وحش موته

-واگذاري چندنقطه در پارک ملي خجير و سرخه حصار

-اجازه احداث جاده گلستان و تصويب طرح آن

-اجازه عبور کنار گذر انزلي

-اجازه عبور ميانگذر اروميه

-اجازه اکتشاف و استخراج نفت در قسمت جنوبي تالاب هور العظيم

-صدور پروانه شکار جهت شکارچيان عرب

سرکار خانم دکتر ابتکار ، در دوره بعد ازمديريت شما با پيگيري جدي سازمان و اقامه دعوي حقوقي و تلاش جدي افرادي همچون حامد فارابي ، ما موفق شديم آشوراده را مجددا به سازمان برگردانيم . عرصه واگذار شده در نايبند و بندر مقام پس گرفته شدند ولي ساير موارد همچنان محل دعوا و نزاع سازمان و دستگاههاي باقي ماند و برخي از آنها هنوز حل نشده است.

2 در دولت‌هاي نهم و دهم حدودا 100 سفر استاني انجام و در هر کدام از اين سفرها موارد متعددي از مصوبات استاني هيات دولت داراي مغايرت قوانين ،آئين نامه و الزامات زيست محيطي است. بخصوص معرفي مناطق نمونه گردشگري، احداث جاده ها ، احداث صنايع بزرگ از جمله پتروشيمي و پالايشگاهها و …

اما با اين حال مقاومت و ايستادگي رئيس اسبق سازمان سرکار خانم دکتر جوادي در مقابل دولت نهم ستودني بود. چرا که بنده بارها شخصاً شاهد مشاجرات شديد ايشان با وزراي وقت بودم و اين موضوع تا بدانجا پيش رفت که متاسفانه رئيس جمهور وقت در روز محيط بان سال 1387 با همان ادبيات خاص خود گفت : « ما که هر کاري مي خواهيم بکنيم ، خانم جوادي موي دماغ ما مي‌شود!»

البته اين ايستادگي باعث گرديد تا برخي موارد برغم اصرار دستگاههاي دولتي و مسئولان استاني به تصويب نرسد و برخي پس از تصويب، اصلاح شود اما با تاسف پس از روي کار آمدن جناب آقاي محمدي‌زاده مسير اجرايي شدن اين مصوبات هموارتر گرديد و دستگاههاي اجرائي توانستند طرحهاي خود را به تصويب برسانند.

سرکار خانم دکتر ابتکار هم‌اکنون عرصه محيط زيست کشور بسان ميدان ميني است که کار را براي شما دشوار خواهد کرد و خواهيد ديد که هر از چند گاهي خبر از تخريب جديدي به گوش مي‌رسد. ضرورت دارد از هم‌اکنون کارگروهي در سازمان ، کليه مصوبات مغاير محيط زيست را احصاء نموده و سرکار عالي نيز تلاش نمائيد تا حتي المقدور در دولت اصلاح لازم بعمل آيد.

3 موضوع توجه به محيط بانان و حمايت مادي و معنوي از آنان متاسفانه به يک شعار تبديل شده است. خاطرم هست آقاي محمدي‌زاده در مراسم معارفه شان در سال 1388 سخنان خود را با اين جمله آغاز کرد: (سلام برمحيط بانان عزيز!) ولي اين محيط بانان در چهار سال گذشته بدترين وضعيت ممکن را داشتند . خواهر عزيز حقيقت آن است که محيط بانان سازمان از هيچ کس دل خوشي ندارند نه از شما و نه از ما! و در مورد شما و ما قضاوت شان اين است که مي آييم و مي‌رويم و حقوق چند ميليوني مي‌گيريم و دلمان براي آنها نخواهد سوخت. اين قضاوت غيرواقعي و غيرمنطقي هم نيست و آنچه تا کنون روي داده نيز همين بوده است! سفرهاي ما را با خدم وحشم و با کاروان ماشين‌هاي لوکس به استانها مي‌بينند و محل استقرار خودشان در کوه و بيابان را با هتل‌هاي لوکس محل اقامت ما مقايسه مي‌کنند و حتما از فيش حقوقمان هم خبردارند، پس چرا حرفشان منطقي نباشد؟!

در خبرها خواندم که سرکار عالي وعده توجه بيشتر به اين عزيزان را داده‌ايد. حقيقتا خيلي باور نکردم چرا که شما يک بار اين فرصت را از دست داده بوديد. اما اميدوارم اين بار به قولتان عمل نماييد.

4 واقعيت آن است که با روي کار آمدن سرکار عالي اميد تازه‌اي در سازمان شکل گرفته است و بدنه سازمان که دوره سخت مديريت آقاي محمدي‌زاده را تجربه کرده است، اميداوار است که بسياري از نابساماني‌هاي گذشته سامان يابد. تجربه و آشنايي شما با مقوله محيط زيست اين اميد را تقويت و رشد و تعالي سازمان را ممکن خواهد ساخت. سازماني که درسالهاي گذشته يا بي‌اهميت بوده است و يا جاده صاف کن دستگاههاي توسعه‌اي. شايد اين آخرين فرصت سازمان جهت کسب جايگاه واقعي‌اش باشد. البته مشروط بر اراده سرکار عالي و چشم پوشي از حضور برخي همکاران سابق‌تان ، جلوگيري از ريخت و پاش‌هاي دوره گذشته و …

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …