دور پنجم مطالعات باستان‌شناسی، حفاظت و مستندنگاری تخت‌جمشید آغاز شد


دور پنجم مطالعات باستان‌شناسی، حفاظت و مستندنگاری تخت‌جمشید آغاز شد

دور پنجم مطالعات باستان شناسی ، حفاظت و مستندنگاری شهر پارسه تخت جمشید آغاز شد. در این پروژه عمده متخصصان گروه تحقیقاتی دانشگاه های شیراز ، پژوهشگاه و معاونت میراث فرهنگی کشور و سایر دانشگاههای داخلی نظیر دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه تهران و پژوهشگران ایتالیایی به ویژه دانشگاه بولونیا ایتالیا مشارکت فعال دارند. پروژه تخت جمشید به مدت دو ماه در تخت جمشید انجام می شود.

 

Check Also

جلوگیری از متروکه شدن یک روستای زرتشتی‌نشین

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد از پیشرو بودن دهیاری مبارکه در …