شادی مردم برای راهیابی تیم ملی به جام جهانی

جام جهانی شادی مردم 3 جام جهانی شادی مردم 4 جام جهانی شادی مردم 5 جام جهانی شادی مردم 7 جام جهانی شادی مردم جام جهانی شادی مردم.jpg1 جام جهانی شادی مردم.jpg2 جام جهانی شادی مردم6

Check Also

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه: هیچ استعلامی برای احداث کارخانه در محوطه جهانی چغازنبیل از میراث‌فرهنگی گرفته نشده است/ ۲ بار شکایت کردیم

عاطفه رشنویی مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه  گفت: «در سال ۹۷ بخش …