مجموعه حاج حسین آقا ملک، بوی بهشت می‌دهداستاد «محمود فرشچیان» در بازدید از کتابخانه و موزه ملی ملک:


مجموعه حاج حسین آقا ملک، بوی بهشت می‌دهد

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی، در نخستین روزهای پاییزی ۱۳۹۲ خورشیدی، میزبان هنرمند برجسته استاد «محمود فرشچیان» مینیاتوریست برجسته و خالق اثر عصر عاشورا بود. فرشچیان در بازدید از موقوفه ملک، دلبستگی حاج حسین آقا ملک به هنر و فرهنگ ایران‌زمین را ستود و برکت و شکوه این موزه و این مجموعه را از الطاف ویژه خداوند و نگاه آسمانی علی‌بن موسی‌الرضا (ع) دانست.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …