بازگشت نمادین شیردال، فتح باب استرداد دیگر اموال مسروقه از ایران استرئیس موزه ملی ایران تاکید کرد:


بازگشت نمادین شیردال، فتح باب استرداد دیگر اموال مسروقه از ایران است

شیردال ۲۷۰۰ ساله پس از پرواز به ایران راهی موزه ملی شد. رئیس موزه ملی ایران با نمادین خواندن این پرواز تاریخی، معتقد است که در راستای یک ارتباط فرهنگی، بازگشت شیردال فتح باب استرداد دیگر اموال تاریخی است که به طور غیرقانونی از ایران خارج شده و در آمریکا نگهداری می‌شوند.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …