آخرین وضعیت جسمی اردوان کامکار به روایت همسرش

بیتا حقیری همسر اردوان کامکار درباره وضعیت این نوازنده سنتور گفت: الحمدالله حال وی بهتر شده و رو به بهبودی است.

 
وی در توضیحات بیشتری درباره وضعیت همسرش که به دلیل عارضه قلبی و مغزی در بیمارستان فرمانیه تهران بستری است، گفت: ممکن است پزشکان بخواهند روی قلب وی کار کنند با این حال هنوز هیچ چیز مشخص نیست و پزشکان تصمیم قطعی در این باره نگرفته‌اند.

 
اردوان کامکار در 29 شهریور در پی عارضه قلبی و مغزی در بیمارستان بستری شد و بیتا حقیری گفته بود که به دلیل فاصله کمی که بین ایست قلبی و رسیدگی پزشکی وجود داشته بیمار با کمترین عارضه مواجه شده و از مردم خواسته بود که برای بهبودی حال اردوان کامکار دعا کنند.

 

Check Also

اختتامیه جایزه جهانی اربعین

جایزه جهانی اربعین به عنوان برنامه‌ای فرهنگی دینی در مقیاس بین‌المللی با هدف اشاعه فرهنگ …