کشور افغانستان حق آبه تالاب هامون را تامين نکرده است

خسرو افسري افزود: وسعت تالاب هامون حدود 570 هزار هکتار است که از اين ميزان 400 هزار هکتار در خاک ايران و بقيه در خاک افغانستان است.
وي اظهار داشت: ظرفيت اين تالاب حدود 12 ميليارد متر مکعب است که اين آب از رودخانه هاي هيرمند،فرح رود، خاش رود از افغانستان و چند رودخانه داخلي و فصلي تامين مي شود.
افسري افزود: کشور افغانستان بايد بر اساس توافق انجام شده سالانه حدود 820 ميليون متر مکعب حق آبه تالاب هامون را تامين کند اما متاسفانه به تعهد خود عمل نکرده و اين ميزان حق آبه تامين نشده است.
به گفته وي بايد سالانه حداقل 7 تا 8 ميليارد متر مکعب آب وارد اين حوضه شود تا حيات آن ادامه داشته باشد.
افسري گفت:ايران تاکنون فعاليتهايي همچون لايروبي نهر ها و انتقال آب از نقاط مختلف به مزارع اطراف تالاب هامون را انجام داده است و همچنين سازمان محيط زيست تفاهم نامه هايي را با کشور افغانستان به منظور تامين حق آبه تالاب هامون امضا کرده است ولي متاسفانه افغانستان کشوري است که تابع قوانين بين المللي نيست .
وي خاطرنشان کرد: کم شدن حجم آب ورودي به تالاب هامون به دليل عمليات سد سازي در کشور افغانستان و کنترل آبهاي مرزي اين کشور موجب شده است که بخش وسيعي از اين تالاب خشک شود .از سوي ديگر تغيير اقليم و خشکسالي هم اين مساله را تشديد کرده است.
مدير کل محيط زيست استان سيستان و بلوچستان گفت: سيلاب هاي فصلي يکي ديگر از منابع تامين آب تالاب هامون است. اين سيلاب ها به طور طبيعي هر 7 سال يک بار اتفاق مي افتاد و تالاب پرآب مي شد اما متاسفانه از سال 1377 به بعد که روند خشکسالي آغاز شده اين سيلاب ها کاهش يافته و در سال هاي اخير هم رخ نداده است از اين رو کم کم تالاب کم آب و کم آب تر شده است .
وي گفت: البته بخش عميق تالاب هامون در کشور افغانستان وجود دارد از اين رو بيشتر آبهاي ناشي از سيلاب ها وارد آن بخش از تالاب مي شود اما در حال حاضر تمام تالاب چه در بخش ايران و چه افغانستان خشک شده است.
کارشناسان براين باورند که در صورت نابودي تالاب هامون حيات مردم منطقه به خطر مي افتد،
اين درياچه نقش بسيار مهمي در خنک کردن آب و هواي منطقه در زمان وزش بادهاي 120 روزه دارد و با خشک شدن آن حجم زيادي از رسوبات به همراه باد به حرکت درآمده و موجب افزايش گرد و غبار و آلودگي هوا مي شود .
تالاب بين المللي هامون يکي از تالاب هاي مهم دنيا و بزرگترين درياچه آب شيرين در سراسر فلات ايران محسوب مي شود که در دامنه عمقي يک تا ? متر در ناحيه کويري و بياباني شرق کشور، در منطقه سيستان و بلوچستان قرار دارد.
اين درياچه از سه بخش به نام هاي هامون پوزک در شمال شرقي، هامون صابري در شمال و هامون هيرمند در غرب و جنوب غربي سيستان تشکيل شده است. بخش وسيعي از هامون پوزک و قسمت عمده هامون صابري در خاک افغانستان و مابقي آن در خاک ايران قرار دارد.
سطح هر يک از هامون ها بسته به ميزان آب ورودي ، فصول پر بارش، خشکسالي ها و ترسالي ها تفاوت داشته و تابعي از آب جريان يافته در رودخانه هيرمند، خروجي پشت سدها و رودخانه هاي فصلي ديگر است.
اغلب در سال هاي پر آبي و در فصل بهار بعد از بروز سيلاب رودخانه هيرمند و انشعابات آن، سه هامون به هم متصل و به شکل يک نعل اسب ديده مي شوند.


Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …