تبعیض دولت در دریافت حق دسترسی ریل و جاده‌


رئیس کمیته انرژی اتاق بازرگانی خبر داد:

تبعیض دولت در دریافت حق دسترسی ریل و جاده‌

رئیس کمیته انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به مصرف سوخت ۹ برابری جاده در مقایسه با ریل، عدم توجه به ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی را از دیدگاه منافع ملی و دریافت حق دسترسی از شبکه ریلی فاجعه‌آمیز برشمرد.

 

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …