تبعیض دولت در دریافت حق دسترسی ریل و جاده‌


رئیس کمیته انرژی اتاق بازرگانی خبر داد:

تبعیض دولت در دریافت حق دسترسی ریل و جاده‌

رئیس کمیته انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به مصرف سوخت ۹ برابری جاده در مقایسه با ریل، عدم توجه به ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی را از دیدگاه منافع ملی و دریافت حق دسترسی از شبکه ریلی فاجعه‌آمیز برشمرد.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …