عضویت کانون سراسری راهنمایان گردشگری در فدراسیون جهانی راهنمایان


عضویت کانون سراسری راهنمایان گردشگری در فدراسیون جهانی راهنمایان

کانون سراسری انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری که اسفند سال گذشته و در حاشیه ششمین جشن روز جهانی راهنمایان گردشگری در ارومیه تشکیل شد، پس از ۶ ماه به عضویت فدراسیون جهانی انجمن‌های راهنمایان گردشگری (WFTGA) درآمد.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …