درخواست مصر از بریتانیا برای توقف حراج آثار مصر در لندن


درخواست مصر از بریتانیا برای توقف حراج آثار مصر در لندن

مصر ظرف یک هفته دو بار از مقامات بریتانیا خواست حراج آثار باستانی مصر را درحراجی eBay لندن متوقف کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …