گذری بر خاطره ها و رنگ ها در گالری “آسا”

به گزارش ایرانگرد نیوز، نمایشگاه “گذری بر خاطرهها و رنگها” شامل آخرین نقاشیهای معصومه قرابکلو زارع است که 19 مهرماه افتتاحیه خود را پشت سر خواهد گذاشت.

 

از این هنرمند تا به حال چندین نمایشگاه گروهی در تهران برگزار شده است که میتوان به نمایش آثارش در گالریهای گلستان، مهرین و جشنوراه هنرهای تجسمی جوان اشاره داشت.

 

 

زارع در مقدمهای بر نمایشگاه خود آورده است: “تصاویرکودکی که من در آن زیسته بودم و حالا دگرگون شده در تصرف رنگ و سایههایی عاریتی همانند تکههایی پیدا شده از پیکر ازلی رویای آغازین زیستن. زیستنی که گویی تنها در خیال عصر ما قابل تفسیر بود، در ملغمهای از خلق دیگرگون شدهای ازآثار دیگر و اکنون استحاله خاطرات عصری که از آن میگذریم بیدریغ …” .

 

نمایشگاه گذری با خاطرهها و رنگها تا 1 آبانماه ادامه خواهد شد و علاقهمندان برای مشاهده این آثار میتوانند از ساعات 15 الی 19 به محل گالری آسا واقع در خیابان دولت، چهارراه کاوه، ابتدای وارسته، شماره 49، طبقه دوم، واحد 9 مراجعه نمایند. گالری در روزهای سهشنبه و جمعه (23 و 26 مهرماه) تعطیل است.

 

Check Also

کشف یک طرح مخفی پشت «مونالیزا»

یک دانشمند به کمک دوربین‌های پیشرفته یک طراحی مخفی در لایه‌های زیرین نقاشی «مونالیزا» کشف …